Image
صفحه اصلی > حوزه ریاست > روسای قبلی دانشگاه 

روسای قبلی دانشگاه

حجت الاسلام سید علی اصغر هاشمی شهیدی

موسس و اولین رئیس واحد لامرد

 

 

 

 

 

 


 

عیسی امیری

دومین رئیس واحد لامرد