Image
صفحه اصلی > معاونت آموزشی > کارگزینی هیات علمی > کارشناس کارگزینی هیات علمی 

کارشناس کارگزینی هیات علمی

 

شرح وظایف كارشناس كارگزینی هیات علمی

۱- تنظیم ، صدور و اجرای احکام جدید اعضاء هیات علمی (بهنگام تغییرات حقوقی مانند افزایش سالیانه حقوق و ....)

۲- انجام کلیه امور طرح خدمت مشمولان متخصص در مقطع دکترا

۳- اقدام در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی اعضاء هیات علمی و ارتقاء مرتبه

۴- بررسی کارنامه پژوهشی اعضای هیات علمی تمام وقت و نیمه وقت جهت افزایش پایه سنواتی این اعضا در احکام حقوقی

۵- انجام سایر امور اداری اعضاء هیات علمی (نظیر مرخصی ،بازنشستگی،انتقال و ...)

۶- تهیه آمارهای مختلف در خصوص اعضاء هیات علمی جهت مراجع ذیربط

۷- صدور گواهی‌های مختلف برای اعضاء هیات علمی

۸- استعلام ریز نمرات در هر ترم و كنترل مدت قرارداد و نوع قرارداد(پرداخت یا عدم پرداخت شهریه) جهت اعضاء هیات علمی بورسیه

۹- اعلام لیست ذخیره سنوات در انتهای سال به قسمت اداری ومالی

۱۰- نظارت بر اجرای ضوابط در انتخاب مدیران اجرایی و مدیران گروه و صدور ابلاغ‌ها و احكام حقوقی مربوطه

۱۱- نظارت بر تكمیل واحدهای موظفی همكاران هیات علمی و رعایت اولویت در تخصیص دروس اضافی به اساتید غیر هیات علمی بر اساس مدرك تحصیلی مرتبه علمی و سوابق تحصیلی

 شرح وظایف كارشناس كارگزینی هیات علمی(حق التدریس)

۱.تشكیل پرونده پرسنلی و ثبت آن در سیستم

۲. بررسی سوابق تدریس و ثبت آن در سیستم

۳.تنظیم و كنترل قراردادهای اساتید حق التدریس

۴.ارائه گواهی تدریس

۵.استعلام از آخرین مدرك تحصیلی

۶.تشكیل پرونده های گزینش های علمی وعمومی و ارسال آن به هیات اجرای جذب استان جهت بررسی

۷. انجام كلیه مكاتبات اداری مربوط به اساتید حق التدریس

شرح وظایف در خصوص جذب و استخدام هیات علمی

۱ - برنامه ریزی برای تصویب رشته های جدید با هماهنگی معاونت آموزشی دانشگاه به ویژه در مقطع كارشناسی ارشد و دكتری تخصصی

۲ - پیگیری پرونده رشته های ارسال شده به شورای گسترش وزارت علوم

۳ - تلاش برای رفع نواقص پرونده رشته های مخالفت شده و ارسال مجدد آنها

۴ - نیاز سنجی دقیق جذب هیات علمی با توجه به آمار دانشجویان رشته های دایر در واحد  و پیش بینی رشته های جدید و اعلام فراخوان در سایت سازمان مركزی

۵ - بررسی درخواستهای ثبت شده در سایت جذب ، تایید افراد حائز شرایط و پاسخگوئی به درخواستهای غیر قابل قبول با هماهنگی معاونت آموزشی

۶ - انجام امور مربوط به تشكیل و تكمیل پرونده استخدامی اعضاء هیات علمی بر اساس آخرین بخشنامه های سازمان

۷ - پیگیری پرونده متقاضیان استخدام و بورسیه در هیات جذب استان

۸ - بررسی پرونده های استخدام مخالفت شده  و در صورت نیاز ارسال مجدد به هیات جذب استان و یا سازمان مركزی

۹ - مطالعه و بررسی و اجرای قوانین و مقررات و آیین نامه های استخدامی اعضاء هیات علمی

۱۰ – انجام كلیه مكاتبات اداری مربوط به اعضاء هیات علمی 

نام و نام خانوادگی: دکتر میثم شاکری

مسئولیت ها : کارشناس کارگزینی هیات علمی

تحصیلات: دکتری مدیریت

تلفن تماس :  ۳- ۵۲۷۲۰۲۹۰ - ۰۷۱  داخلی 217