Image

نقل و انتقالات دانشجویی

 


 

ضوابط کلی نقل و انتقال دانشجویان (( انتقال دائم، میهمان))


لینک مستقیم سایت معاونت دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی : www.stu.iau.ir

لینک مستقیم سایت نقل و انتقالات دانشجویی : www.monada.iau.ir

دانشجویان گرامی: چنانچه به هر دلیل قصد انتقال و میهمانی از واحدلامرد به سایر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی را دارید قبل از تصمیم گیری مطالعه این اطلاعیه جهت راهنمایی شما الزامی می باشد.

زمان نقل و انتقالات :

نیمسال اول: 1 خرداد تا 15 خرداد

نیمسال دوم: اول آذر تا 15 آذر ماه

شرایط کلی نقل و انتقالات:

کلیه دانشجویان متقاضی نقل و انتقال می بایست از طریق ثبت درخواست در سامانه نقل و انتقالات دانشجویی در زمان مقرر و پس از پرداخت هزینه (طبق جدول ذیل) اقدام نمایند.

تذکر 1:

مقطع تحصیلی

کاردانی پیوسته و ناپیوسته

کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

کارشناسی ارشد

دکتری

هزینه بررسی مدارک

325000 ریال

625000 ریال

945000 ریال

1455000 ریال

 تذکر 2:

مدارک باید به صورت اسکن شده با سایز 600 *800 پیکسل و فرمت jpg با حجم 300 کیلو بایت باشد.

انتقال یا میهمانی دانشجویان در صورت احراز شرایط آیین نامه و در صورت وجود رشته گرایش و مقطع تحصیلی در واحد مقصد و نداشتن منع آموزشی امکان پذیر است.

انتقال دایم دانشجویان در صورت داشتن شرایط مندرج در آیین نامه فقط یکبار در طول سنوات تحصیل دانشجو امکان پذیر است ( به استثنا خانواده های محترم شاهد و ایثارگر)

انتقال دائم دانشجویان در تمامی موارد آیین نامه در نیمسال آخر تحصیل ممنوع می باشد.

میهمانی دانشجویان پذیرفته شده بدون آزمون به واحدهایی که پذیرش بدون آزمون دارند با تایید واحد مبدا، مقصد و سازمان مرکزی امکان پذیر است و در صورتی که شهر مورد درخواست پذیرش بدون آزمون نداشته باشد حداکثر 2 ترم میهمان میسر می باشد.

انتقال دانشجویان پذیرفته شده بدون آزمون به واحدهایی که پذیرش بدون آزمون دارند پس از تایید واحد مبدا، واحد مقصد و مرکز آزمون و سازمان مرکزی امکان پذیر است.

نقل و انتقال دانشجویانی که در مرحله تکمیل ظرفیت پذیرش شده اند پس از گذشت یک نیمسال از قبولی با احراز شرایط آیین نامه و پس از ثبت نام در مبدا امکان پذیر است.

بررسی درخواست نقل و انتقال دانشجویان جدیدالورود صرفا طبق ماده های کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی، اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و خانواده های شاهد و ایثارگر از بدو قبولی به واحد مقصد امکان پذیر است.و در سایر ماده های آیین نامه بعد از گذشت یک نیمسال امکان پذیر خواهد بود.

 دانشجوی میهمان می بایست شهریه ثابت هر ترم میهمانی را به واحد مبدا و شهریه متغیر را به واحد مقصد پرداخت نماید.

ماده: ازدواج و متارکه: 

انتقال یا میهمانی دانشجویان دخترکه پس از ثبت نام در آزمون دانشگاه ازدواج دائم نموده اند به شهر محل زندگی همسر یا نزدیکترین واحد دانشگاهی به محل زندگی  که رشته در آن دایر باشد امکان پذیر است.

 انتقال یا میهمانی دانشجویان مرد که پس از ثبت نام در آزمون دانشگاه ازدواج دائم نموده اند به محل سکونت یا اشتغال (به استثناء واحدهای تهران) امکان پذیر  است.

 انتقال یا میهمانی دانشجویان متأهل زن که پس از ثبت نام در آزمون دانشگاه متارکه نموده اند به شهر محل زندگی خانواده امکان پذیر است. (به استثناء واحدهای تهران )

ماده: خانواده شاهد و ایثارگر:

1- 

الف) فرزند و همسرشهید                                           

ب) آزاده ، فرزند و همسر آزاده انتقال،میهمان به همه گروهای جدول همطرازی امکان پذیر است

ج) جانباز 25% تا 70%                                                                                    

د) فرزند و همسر جانباز 50% به بالا

درخواست انتقال مجدد بند 1 با تأیید کمیسیون ایثارگران سازمان مرکزی امکان پذیر است.

2-  

الف) برادر و خواهر یک شهید و بالاتر  _میهمان به محل زندگی والدین یا همسر       

ب)  همسر و فرزند جانباز بین 25% تا 49%              

3-  

الف) جانباز 5% تا24 % (به شرط گواهی _ یک ترم میهمانی به نزدیکترین واحد محل سکونت و یا همسر(به استثناء واحدهای تهران )     

جانبازی معتبر)                                                                                     

ب) رزمنده (حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه) تمدید میهمانی در صورت کسب حداقل معدل 15  انجام پذیر است .     

و ارائه کارت جبهه یا گواهی معتبر از نهاد  برترین بسیجیان علمی فعال با معرفی معاونت علمی بسیج و تایید بسیج سازمان مرکزی  مربوطه دانشگاه تا سقف100 نفردر مقطع کارشناسی  و 50 نفر در مقطع کارشناسی ارشد یک بار

ج) فرزند و همسر رزمنده  و ایثارگر در طول تحصیل امکان پذیر است .

د) بسیجیان علمی فعال                                           

تبصره:  انتقال توأم با تغییر رشته یا گرایش در صورتیکه رشته و گرایش تحصیلی دانشجو در واحد مقصد دایر نباشد و تراز رشته پیشنهادی دانشجو در واحد مقصد بالاتر نباشد بلامانع است.

ماده : بیماران و معلولین:

انتقال یا میهمانی آن دسته از دانشجویانی که بعد از ثبت نام در آزمون دانشگاه دارای نوعی بیماری از جمله ضایعات پیشرفته ، معلولیت جسمی و...   شده اند منوط به  تایید مراجع ذیصلاح ( حسب مورد: پزشک معتمد واحد یا مراکز دانشگاهی، انجمن بیماران خاص و کمیسیون پزشکی ) با رعایت مقررات دانشگاه امکان پذیر است .

انتقال یا میهمانی آن دسته از دانشجویانی که قبل از ثبت نام در آزمون دانشگاه دارای نوعی بیماری از جمله ضایعات پیشرفته ، معلولیت جسمی و... شده اند منوط به تایید مراجع ذیصلاح ( حسب مورد: پزشک معتمد واحد یا مراکز دانشگاهی ، انجمن بیماران خاص و کمیسیون پزشکی ) با رعایت مقررات دانشگاه امکان پذیر است . (به استثناء واحدهای تهران)

ماده: سرپرستی:

 انتقال یا میهمانی دانشجویانی که پس از ثبت نام در آزمون دانشگاه حکم سرپرستی بستگان درجه یک (پدر، مادر، خواهر، برادر و فرزند ) را از مراجع ذیصلاح قضایی  اخذ نموده اند به محل زندگی خانواده امکان پذیر است.

انتقال یا میهمانی دانشجویانی که قبل از ثبت نام در آزمون دانشگاه حکم سرپرستی بستگان درجه یک (پدر، مادر، خواهر، برادر و فرزند ) را از مراجع ذیصلاح قضایی اخذ نموده اند به محل زندگی خانواده امکان پذیر است. (به استثناء واحدهای تهران)

ماده: چند دانشجویی:

در صورتی که در یک خانواده بیشتر از یک دانشجو(پدر، مادر، خواهر، همسر و فرزند) به طور همزمان در دانشگاه آزاد اسلامی مشغول به تحصیل باشند، میهمانی یک نفر یا بیشتر به سایر واحدهای گروه هم ترازی با موافقت واحد مبدأ و مقصد امکان پذیر است . (به استثناء واحدهای تهران)

ماده: جدول هم ترازی:

انتقال یا میهمانی به واحدهای هم تراز  پایین تر جدول هم ترازی با موافقت مبدأ و مقصد و تأیید سازمان مرکزی با رعایت مقررات دانشگاه امکان پذیراست.

میهمانی از یک گروه جدول هم ترازی تا دو گروه بالاتر جدول هم ترازی (به استثناء واحدهای تهران، کرج و علوم تحقیقات البرز) با موافقت مبدأ و مقصد و تأیید سازمان مرکزی با رعایت مقررات دانشگاه امکان پذیراست.

میهمانی دانشجویان برون مرزی دانشگاه آزاد اسلامی به واحدهای داخل دانشگاه آزا اسلامی پس از تأیید واحد مبدأ، معاونت بین الملل دانشگاه و سازمان مرکزی(به استثناء واحدهای تهران،  کرج و علوم تحقیقات البرز) مطابق شهریه واحدهای برون مرزی امکان پذیراست.

میهمانی دانشجویان دانشگاه های دولتی به دانشگاه آزاد اسلامی و بالعکس منوط به موافقت مبدأ، مقصد، کمیسیون موارد خاص آموزشی و تأیید کمیسیون موارد خاص نقل وانتقال دانشجویی می باشد.

میهمانی دانشجویان واحدهای بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی (به استثناء واحدهای تهران،  کرج و علوم تحقیقات البرز) با موافقت مبدأ و مقصد و تأیید سازمان مرکزی مطابق شهریه واحدهای برون مرزی امکان پذیراست . (به استثناء دانشجویان رشته پزشکی)        

ماده: فوت والدین ، همسر و فرزند:

انتقال یا میهمانی دانشجویان مجردی که پس از ثبت نام در آزمون دانشگاه پدر یا مادر یا دانشجویان متأهلی که همسر یا فرزند خود را از دست داده اند با رعایت مقررات دانشگاه امکان پذیر است.

ماده: همسر و فرزندان کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی:

انتقال یا میهمانی همسر و فرزندان کارکنان تمام وقت رسمی (قطعی ، آزمایشی) و قراردادی دانشگاه آزاد اسلامی به محل سکونت مطابق با حکم کارگزینی در صورت کسب حداقل 90% نمره آخرین نفر پذیرفته شده در واحد مقصد در صورت دائر بودن رشته ، گرایش و مقطع تحصیلی امکان پذیر است.

تبصره: چنانچه متقاضی انتقال حداقل 90% نمره آخرین نفر پذیرفته شده در واحد مقصد را کسب ننماید، مجوز دو  ترم میهمانی به شرط پیشرفت در تحصیل و ( گذراندن 12واحد درسی در هر ترم میهمانی در مقطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته و دکترای حرفه ای با کسب معدل کل14 و گذراندن حداقل 8 واحددرسی در مقطع کارشناسی ارشد با کسب معدل 15) مجوز انتقال صادر خواهد شد. در غیراین صورت دانشجو برای ادامه تحصیل به واحد قبولی اولیه معرفی خواهد شد.

ماده: همسر و  فرزندان هیات علمی (شاغل و بازنشسته):

انتقال یا میهمانی همسر و فرزندان هیأت علمی تمام وقت رسمی (قطعی، آزمایشی) و پیمانی دانشگاه آزاد اسلامی با مرتبه علمی مربی و بالاتر در صورت کسب حداقل 90% نمره آخرین نفر پذیرفته شده در واحد مقصد در صورت دائر بودن رشته ، گرایش و مقطع تحصیلی به محل خدمت عضو هیأت علمی امکان پذیر است.

انتقال یا میهمانی فرزندان هیأت علمی تمام وقت رسمی (قطعی، آزمایشی) دانشگاه آزاد اسلامی با مرتبه علمی مربی و بالاتر که در دانشگاه های دولتی پذیرفته شده اند  بر اساس دستور العمل اجرایی (تفاهم نامه فی مابین وزارتین با دانشگاه آزاد اسلامی پیوست 2) مورد توافق با تأیید و معرفی نامه معاونت دانشجویی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی با رعایت مقررات دانشگاه امکان پذیر است.

انتقال یا میهمانی فرزندان هیأت علمی تمام وقت رسمی (قطعی، آزمایشی) با مرتبه علمی مربی و بالاتر که در دانشگاه های دولتی که در هر یک از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی پذیرفته شده اند  بر اساس دستور العمل اجرایی (تفاهم نامه فی مابین وزارتین با دانشگاه آزاد اسلامی پیوست 2) مورد توافق ضمن احراز (کسب حداقل 90% نمره آخرین نفر پذیرفته شده در مقصد در صورت دائر بودن رشته ، گرایش و مقطع تحصیلی به محل خدمت عضو هیأت علمی امکان پذیر است.

توجه:  نظر به عدم تفاهم نامه فی مابین وزارتین این بند در مقطع کارشناسی ارشد قابل اجرا نمی باشد.

تبصره1: چنانچه متقاضی انتقال حداقل 90% نمره آخرین نفر پذیرفته شده در واحد مقصد را کسب ننماید، مجوز دو  ترم میهمانی به شرط پیشرفت در تحصیل و ( گذراندن 12واحد درسی در هر ترم میهمانی در مقطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته و دکترای حرفه ای با کسب معدل کل14 و گذراندن حداقل 8 واحد