Image
صفحه اصلی > معاونت اداری و مالی > فرمها و بخشنامه های اداری 

فرمها و بخشنامه های اداری

 

با توجه به نیاز همکاران گرامی، و دسترسی ساده تر به فرمها و یا بخشنامه های اداری، این بخش راه اندازی گردیده است. لذا جهت دریافت فرمهای مربوطه می توانید از لینک های زیر استفاده نمایید.

 

 

 

   دانلود : فرم_درخواست_هزینه_های_مازاد_درمان98.pdf           حجم فایل 171 KB
   دانلود : ماموریت_ساعتی.pdf           حجم فایل 270 KB
   دانلود : مرخصی_ساعتی.pdf           حجم فایل 109 KB
   دانلود : فرم_درخواست_مرخصی_روزانه232.pdf           حجم فایل 299 KB
   دانلود : شماره_تلفن_جدید.doc           حجم فایل 82 KB
   دانلود : فرم_بستری_شدن_در_بیمارستان.pdf           حجم فایل 107 KB