منوی اصلی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 9952
 بازدیدکنندگان آنلاين : 3
 زمان بازدید : 0/8125
 
مقالات

 

مقالات علمی :

گسترش كمي وكيفي مقالات علمي، يكي ازاهداف مهم دانشگاه آزاد اسلامي است كه دربرنامه استراتژيک دانشگاه نيز برآن تاكيد شده است. به اين منظوردرسالهاي گذشته آيين نامه ها و بخشنامه هاي متعددي براي تشويق مقالات ارایه شده درکنفرانس ها او مجلات علمي ازسوي معاونت پژوهشي دانشگاه تنظيم وصادرشده اند و باتوجه به اهميت حمايت از توليدات علمي درراستاي افزايش كيفيت عملكرد دانشگاه،  واحد از طریق منابع مالي لازم درنظرگرفته شده است درآيين نامه ازمحل بودجه پژوهشي به تشویق مقالات اقدام می نماید.  اولین مرحله اعطاء تشویق مقالات در این واحد در سال 1385 به دکتر غفار زارعی ازگروه علوم سیاسی و آقای احمد عسکری از گروه مدیریت بازرگانی پرداخت گردید.

بخشنامه های صادره در خصوص تشویق مقالات از سال 1385 به شرح ذیل است :

بخشنامه شماره: 274/87 مورخه 5/1/1388

بخشنامه شماره:273345/87 مورخه 6/7/1389

متمم آیین نامه 273345/87 مورخه 6/7/1389  به شماره 507492 مورخه 23/12/1389

 هم اکنون بخشنامه قابل اجرا در این خصوص بخشنامه شماره :  389684/73 مورخه 19/10/1390  می باشد.  

متمم بخشنامه فوق به شماره 405074/87 مورخه 29/10/1390 می باشد .لازم به ذکر است بر اساس این متمم در هر بندی که این دو بخشنامه سکوت کرده است بخشنامه مرجع به شماره 273345/87 مورخ 6/7/89 و متمم آن به شماره 507492/87 مورخ 23/12/1389 معیار عمل قرار می گیرد.  

  

 

مقالات ارایه شده توسط اعضاي هيات علمي واحد لامرد در سالهاي 1385-1384-1383

 

ردیف

نام مؤلف

عنوان مقاله

محل انتشار

رتبه مقاله

تاریخ ارایه

1

احمد عسكري

ایجاد یک سازمان یاد گیرنده

 

نشریه علمی پژوهشی اطلاع رسانی مدیریت شماره 91-92

 

علمی-پژوهشی

آذر و دی 83

 

2

احمد عسكري

نتایج کوچک سازی ( ترجمه )

 

ماهنامه تخصصی بازار یابی ( شماره 42)

 

علمی-عمومی

اردیبهشت 84

 

3

غفار زارعی

فرهنگ و مشارکت سیاسی در ایران

 

ماهنامه گزارش شماره 167

 

علمی-عمومی

شهریور و مهر 84

 

 

4

 

 

غفار زارعی

مهره نظامی کودتای 1299

 

ماهنامه اندیشه و تاریخ سیاسی ایران معاصر

موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر

 

 

علمی-عمومی

شماره 40دیماه84

 

5

غفار زارعی

الگوی حکومت و زمامداری از دیدگاه میرزا ملکم خان

 

مجله اطلاعات سیاسی  اقتصادی علمی-

موسسه اطلاعات

 

 

علمی ترویجی

مرداد و آبان 85

 

6

غفار زارعی

اسراییل شناسی امام خمینی

 

ماهنامه زمانه شماره 45-46

موسسه فرهنگی دانش واندیشه معاصر

 

علمی-عمومی

خردادو تیر 85

 

 

 

 

 

 

 

مقالات ارایه شده توسط اعضاي هيات علمي واحد لامرد در سال 1386

 

7

 

ابراهیم صفایی

Muslims’ Contributions to the Modern Linguistics: The Descriptive

 Framework of  Tajweed of the Holy Qur’an the Generative Phonology in Contrast.

 

دانشگاه بین المللی اسلامی مالزی

بین المللی خارجی

اسفند 86

8

دكتر سيد احمد هاشمي

کیفیت درآموزش عالی با رویکرد مشتری مداری

واحد رودهن

همایش منطقه ای

اسفند 86

 

 

 

 

9

دكتر سيد احمد هاشمي

دانشگاه آزاد اسلامی وتوسعه آموزش عالی وعلمی کشور با رویکرد مشتری مداری

واحد یزد

همایش منطقه ای

آبان 86

10

هادي قائدي

تحلیلی بر موقعیت اقتصادی - اجتماعی دانش آموزان و خصوصیات آنتروپومتریک آنان ( مورد مطالعه : دانش آموزان پسر دوره راهنمایی شهر اصفهان

 

واحد کیش

بین المللی داخلی

اسفند 86

11

دكتر سيد احمد هاشمي

تغییرو نوآوری در دانشگاه با رویکرد مشتری مداری

 

واحد کرمان

 

همایش منطقه ای

اسفند86

12

دكتر سيد احمد هاشمي

مدیریت سازمانهای مجازی در آموزش و پرورش با تاکید بر ICT

 

واحد کرمان

همایش منطقه ای

اسفند86

13

دكتر مختار رنجبر

تحليل و بررسي تاثير بحران هويت بر توسعه انساني

واحد كرمان

همایش منطقه ای

اسفند 86

14

هادي قائدي  و عباس حاجي زاده

مقایسه وضعیت آمادگی جسمانی و رشد اجتماعی دانش آموزان پسر مدارس ابتدائی دارای معلم تربیت بدنی و فاقد معلم تربیت بدنی.

 

 

واحد فیروزآباد

همایش منطقه ای

اسفند86

 

 

 

 

 

15

دكتر سيد احمد هاشمي و  مجيد بهمني

راهکارهایی برای آموزش و ارتقای بهداشت روانی دانشجویان

 

واحد خمین

همایش منطقه ای

اسفند 86

مقالات ارایه شده توسط اعضاي هيات علمي واحد لامرد در سال 1387

 

16

دكتر سيد احمد هاشمي

توسعه منابع انسانی ونقش آموزش ضمن خدمت درآن

واحد مرودشت

همایش منطقه ای

اردیبهشت 87

17

دکتر  سید احمد هاشمی

مقایسه میزان بکارگیری راهبردهای یادگیری توسط دانشجویان موفق و ناموفق

فصلنامه علمی پژوهشی -  اندیشه های تازه در علوم تربیتی

علمی پژوهشی

آذر 87

18

حسین خادم

نقش لارستان در اقتصاد تجاری زندیان

کنگره زندیه شیراز

همایش ملی

اردیبهشت 87

19

ابراهیم صفایی

تجزیه و تحلیل حوزه قلمرو استفاده از زبان فارسی و گویش محلی در جامعه زبانی لامرد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد

همایش منطقه ای

بهمن 1387

20

محمدمنان رئیسی

الگویی برای توسعه فضای شهری جنوب استان فارس با تأکید بر جایگاه طراحی شهری در توسعه کالبد شهری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد

همایش منطقه ای

بهمن 1387

21

احمد اخلاقی

اهمیت بخش تعاونی در توسعه شهرستانهای جنوبی فارس

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد

همایش منطقه ای

بهمن 1387

22

دکتر سید احمد هاشمی

نقش دانشگاه آزاد اسلامی در توسعه نیروی انسانی کشور با محوریت واحد لامرد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد

همایش منطقه ای

بهمن 1387

23

دکتر سید احمد هاشمی-

رضا کریمی

بررسی رابطه بین خلاقیت و اثربخشی مدیران مدارس ابتدایی و راهنمایی شهرستان لامرد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد

همایش منطقه ای

بهمن 1387

 

 

 

 

 

24

دکتر سید احمد هاشمی- 

سید محمد موسوی

بررسی ارتباط مدیریت کیفیت جامع با رشایت شغلی کارکنان و ضرورت اجرای آن در سازمانهای آموزشی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد

همایش منطقه ای

بهمن 1387

25

عبدالرضا سعیدی

سرمایه اجتماعی و توسعه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد

همایش منطقه ای

بهمن 1387

26

دکتر مختار رنجبر

تجزیه و تحلیل جایگاه نظام ملی نوآوری در توسعه صنایع گازی جنوب فارس

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد

همایش منطقه ای

بهمن 1387

27

دکتر مختار رنجبر

تجزیه و تحلیل چشم انداز توسعه جنوب فارس با تأکید بر مدیریت استراتژیک منابع انسانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد

همایش منطقه ای

بهمن 1387

28

داود سلمانپور

نقش آموزش عالی در توسعه کارآفرینی شهرستان لامرد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد

همایش منطقه ای

بهمن 1387

29

علی محمد حقیقی

بررسی نقش فرهنگ در توسعه پایدار با تحلیل موردی منطقه جنوب استان فارس

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد

همایش منطقه ای

بهمن 1387

30

هادی قائدی

و

علیرضا منصوری

نقش صنایع نفت و گاز در توسعه زیرساختهای ورزشی و مکان یابی فضاهای ورزشی شهرستان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد

همایش منطقه ای

بهمن 1387

31

عبدالجواد خلیلی

نقش آموزش عالی در توسعه شهرستان لامرد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد

همایش منطقه ای

بهمن 1387

32

دكتر احمد علي يزدان پناه ، دكتر عباسعلي حاج كريمي و مختار رنجبر

سنجش رضايتمندي الكترونيكي از عملكرد پايگاههاي اطلاع رساني به عنوان نشان تجاري

مجله پيام مديريت

علمی پژوهشی

بهمن 87

33

صدیقه بدیعی

بررسی سیر تاریخی پوشش حجاب برقع ای زنان جنوبی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد

همایش منطقه ای

اسفند 1387

34

دکتر سید احمد هاشمی

زن محور توسعه پایدار جامعه (با تأکید بر ویژگیهای زنان در لامرد)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد

همایش منطقه ای

اسفند 1387

35

مرضیه باقری

بررسی و مقایسه سلامت عمومی زنانی که همسران انها در خارج از کشور به سر می برند و زنانی که همسران آنها در داخل کشور و با آنها زندگی می کنند.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد

همایش منطقه ای

اسفند 1387

36

احمد اخلاقی

بررسی امکان اشتغال بانوان از طریق شرکت های تعاونی (مطالعه موردی: استغال زنان در شهرستان لامرد)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد

همایش منطقه ای

اسفند 1387

37

هادی قائدی

ابوذر همتی

بررسی تأثیر حمایت اجتماعی بر مشارکت زنان در فعالیتهای ورزشی مطالعه مورد شهرستان لامرد)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد

همایش منطقه ای

اسفند 1387

38

هادی قائدی

بررسی نقش و جایگاه زن جنوب در قصه های عامیانه (گپ شو): (قصه های عامیانه شهرستان)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد

همایش منطقه ای

اسفند 1387

39

آسیه فرهمند

نسرین پناهی

تأثیر دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد بر تحصیل زنان بومی این شهرستان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد

همایش منطقه ای

اسفند 1387

40

عبدالرضا سعیدی

حسین قائدی

نگاهی به لالایی در ادبیات عامیانه مردم لامرد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد

همایش منطقه ای

اسفند 1387

41

علی محمد حقیقی

سید محمد موسوی

بررسی مشارکت سیاسی زنان جنوب استان فارس

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد

همایش منطقه ای

اسفند 1387

42

محمدمنان رئیسی

مریم منصوری

اصول و مبانی معماری مناطق جنوبی ایران و رابطه آن با جایگاه « زن جنوب » در نظام فرهنگی- عقیدتی مناطق

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد

همایش منطقه ای

اسفند 1387

43

سلیمان آزاد

ادیان دیگر ، پوپولیسم آب و هوا هویت جنسی نقش مدیریتی زنان دیروز و امروز چارواداری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد

همایش منطقه ای

اسفند 1387

44

علی اصغر ماشینچی

نقش تکنولوژی اطلاعات در توسعه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد

همایش منطقه ای

اسفند 1387

45

داریوش حیاتی

A Postcolonial Criticism Of the Role of Binary Oppositions in Sadegh Hedayats the Blind Owl

دانشگاه پوترا مالزی

همایش بین المللی خارجی

1387

46

ابراهیم دهقان

 

ضرورت استفاده از شهر و شهرداری الکترونیک و فناوری اطلاعات در شهرستان لامرد

 

همایش جنوب استان محور  رشد  و توسعه فارس

لامرد

همایش منطقه ای

1387

مقالات ارایه شده توسط اعضاي هيات علمي واحد لامرد در سال 1388

 

47

داریوش حیاتی

 

Apostcolinical Criticism of the Role of Binary Oppositions in Simin Daneshvars Suvushun

 

The First Regional Conference On Applied Linguistics and Literature in 21stCentury

Islamic Azad University, Bushehr Branch

همایش منطقه ای

بوشهر

1388

 

 

48

صديقه محمدي

 

واکنش اکسایش آلکن n، هگزن با هیدروژن پراکسید بر روی بستر پلیمری  در محیط بدون حلال

 

هفتمین همایش  ملی شیمی دانشگاه پیام نور مرکز شیراز

 

 

همایش ملی

1388

49

دکتر سيدمرتضی بياره

Migration of a drop in Simple Shear Flow at Finite Reynolds Numbers: Size and Viscosity Ratio Effects.

 

 

International Conference on Mechanical, Industrial, and Manufacturing Engineering

ICMIME2010, Jan. 29-31, 2010, Cape Town, South Africa

همایش بین المللی خارجی

1388

50

محمد منان رئیسی

 

روشی برای تعیین چگونگی مداخله در فضاهای فرسوده شهری بر پایه پهنه بندی سایت (مطالعه موردی : دروازه اصفهان شیراز )

 

ماهنامه تخصصی معماری،  شهرسازی و مرمت (شماره دهم و یازدهم)

 

ماهنامه تخصصی

1388

51

محمد منان رئیسی

 

الگویی برای توانمند سازی بافت های فرسوده شهری با تاکید بر مشارکت بخش های غیر دولتی )

 

فصلنامه شهرسازی و معماری آبادی( شماره 61و 62)

 

فصلنامه تخصصی

1388

52

داريوش حياتي

افغانها در غربت : بررسي پسا استعماري رمان بادبادك باز اثر خالد حسيني از طريق تقابلهاي دوگانه

The Inaugural Conference of The Center for Anglo ، Arab and Muslim Writing

بین المللی خارجی  -

عمان

1388

53

دكتر مختار رنجبر

جايگاه مديريت و رهبري در سازمانهاي فناوري اطلاعات

 

دانشگاه آزاد بندر لنگه

همایش منطقه ای

1388

54

دكتر مختار رنجبر

پرداختهاي الكترونيكي و نقش آن در توسعه  نجارت الكترونيك

 

دانشگاه آزاد بندر لنگه

همایش منطقه ای

1388

55

دكتر مختار رنجبر

فناوري اطلاعات و ارتباط آن با توسعه دانش

 

دانشگاه آزاد بندر لنگه

همایش منطقه ای

1388

56

دكتر مختار رنجبر

تحليل و بررسي ابعاد و مولفه هاي دولت الكترونيك و استراتژي هاي ايجاد ان

 

دانشگاه آزاد بندر لنگه

همایش منطقه ای

1388

57

دكتر مختار رنجبر

بررسي و تحليل چشم انداز صنعت توريسم و نقش آن در توسعه شهرستان بندرعباس 

 

همايش چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404

دانشگاه ازاد اسلامي واحد بندرعباس

 

 

همایش منطقه ای

1388

58

علي اصغر ماشينچي

بررسي بيماري هلندي در اقتصاد كلان

 

همايش منطقه اي اقتصاد

 

همایش منطقه ای

1388

59

دكتر غفار زارع

درآمدي بر نمادهاي نوگرايي در ايران

 

ماهنامه انديشه و تاريخ سياسي ايران معاصر

 

 

علمی  عمومی

1388

60

محمد منان رئيسي

مشاركت مردمي در عرصه شهرسازي و امكان تحقق آن (مطالعه  موردي : خيابان بازار نو شيراز )

 

فصلنامه گزارش

علمی  عمومی

1388

مقالات ارایه شده توسط اعضاي هيات علمي واحد لامرد در سال90 - 1389

 

61

دكتر علي محمد حقيقي و عدالت حقيقي 

جهاني شدن و چالشهاي آن براي كشورهاي اسلامي

 

چهارمين كنكره بين المللي جغرافيدانان جهان اسلام

 

بین المللی داخلی

1389

62

دكتر          علي محمد حقيقي

بررسي نقش فرهنگ در توسعه پايدار؛ تحليل موردي فرهنگ ايران

ماهنامه مهندسي فرهنگي

علمی-عمومی

1388

63

دكتر سيد احمد هاشمي

 

توسعه علمي در دانشگاهها با تدوين كتابهاي درسي بر مبناي اصول و معيارهاي مناسب

 

فصلنامه توليد علم

 

علمی-پژوهشی

1389

64

اسماعيل غافري

 

حل مساله جدول زمانبندي دروس دانشگاه با استفاده از الگوريتم ژنتيك و رنگ آميزي گراف

 

اولين كنفرانس دانشجويي فناوري اطلاعات ايران

دانشگاه كردستان

 

 

همایش ملی

1389

65

علي اصغر ماشينچي-

دکتر سيد احمد هاشمي

 

 

كاربرد فناوري اطلاعات در آموزش و پرورش

 

اولين همايش منطقه اي كامپيوتر و فناوري اطلاعات

واحد جهرم

 

 

همايش منطقه اي

1389

66

هادي قائدي

تاثیر حمایت اجتماعی و فاکتورهای جهت شناختی بر مشارکت زنان در فعالیت های ورزشی

 

پانزدهمین کنگره اروپایی علوم ورزشیECSS

 

بین المللی خارجی- ترکیه

1389

67

دكتر سيد مرتضي بياره

مطالعه عددی حرکت یک قطره در جریان برشی ساده :اثرات نسبت دانسیته

 

International  Conference on Mechanical and Electrical Technology

 

بین المللی خارجی سنگاپور

1389

68

سيد محمد موسوي

راهكارهاي توسعه منابع انساني

نشريه خبري آموزشي كارگزاران معرفت

نشريه خبري

1389

69

علي اصغر ماشينچي

بررسي ابعاد كارآفريني اجتماعي

همايش ملي كارآفريني و توسعه دانشگاه ازاد اسلامي واحد ايلام

همايش ملي

1389

70

سيد محمد موسوي

نقش ارتباطات در افزایش بازدهی موثر آموزش ضمن خدمت

نشريه خبري آموزشي كارگزاران معرفت

نشريه خبري

1389

71

علی محمد حقیقی حسین خادم

لارستان و جنگ بین الملل اول

همایش بین المللی فارس در جنگ جهانی اول

همایش بین المللی

1389

72

علی اصغر ماشینچی محمد حسن نسیمی- شهروز محمود سلطانی

نقش روابط عمومی در توسعه تفاهم اجتماعی

همایش منطقه ای روابط عمومی

واحد بندر لنگه

همایش منطقه ای

1389

73

علی اصغر ماشینچی

 

نقش روابط عمومی در توسعه تفاهم اجتماعی

همایش منطقه ای روابط عمومی

 

همایش منطقه ای

2دیماه1389

 

74

دکتر سيد احمد هاشمي

 

استفاده از تکنولوژي اطلاعات و ارتباطات در جهت توسعه علمي در شهرستان لامرد

همایش منطقه ای چشم انداز شهرستان لامرد درافق 1404 (لامرد)

 

همایش منطقه ای

2دیماه1389

 

75

داریوش حیاتی

ماهی سیاه کوچولو- دریچه ای به هویت و نیازهای آینده کودکان

همایش بین المللی کودک دانشگاه لاکنو - هندوستان

همایش بین المللی خارجی

1389

76

مسلم زماني

 

بررسي شاخص توسعه انساني بر اساس سند چشم انداز بيست ساله كشور (مطالعه موردي،  اميد به زندگي شهرستان لامرد)

همایش منطقه ای چشم انداز شهرستان لامرد درافق 1404 (لامرد)

 

همایش منطقه ای

2دیماه1389

 

77

فريده منصوري

 

بررسي آثارخصوصي سازي برکارآيي ورزش از ديدگاه مديران ورزشي استان فارس

همایش منطقه ای چشم انداز شهرستان لامرد درافق 1404 (لامرد)

 

همایش منطقه ای

2دیماه1389

 

78

علي اصغر ماشينچي

 

بررسي توسعه اقتصادي در چشم انداز1404 (مطالعات موردي: جنوب استان فارس وشهرستان لامرد)

همایش منطقه ای چشم انداز شهرستان لامرد درافق 1404 (لامرد)

 

همایش منطقه ای

2دیماه1389

 

79

عبدالرضا سعيدي

 

بررسي جايگاه و نقش سرمايه  اجتماعي در توسعه

همایش منطقه ای چشم انداز شهرستان لامرد درافق 1404 (لامرد)

 

همایش منطقه ای

2دیماه1389

80

عدالت حقيقي

 

بررسي نقش آموزش در توسعه پايدار؛ مطالعه موردي شهرستان لامرد

همایش منطقه ای چشم انداز شهرستان لامرد درافق 1404 (لامرد)

 

همایش منطقه ای

2دیماه1389

81

محمد علي نژاد  و

عادل جهانباني

 

پيامد هاي استقرار صنايع در لامرد در افق 1404 برمبناي نظريه توسعه پايدار

همایش منطقه ای چشم انداز شهرستان لامرد درافق 1404 (لامرد)

 

همایش منطقه ای

2دیماه1389

82

عباس اللهياري و

طاهره هاشم پور

فریده منصوری

تاثير آموزش عالي بر توسعه نيروي انساني در شهرستان لامرد در افق 1404

همایش منطقه ای چشم انداز شهرستان لامرد درافق 1404 (لامرد)

 

همایش منطقه ای

2دیماه1389

83

داود سلمانپور

 

تأثير صنعتي شدن بر فرهنگ بومي،  ارزش‏ها و نيازها در افق 1404 شهرستان لامرد

همایش منطقه ای چشم انداز شهرستان لامرد درافق 1404 (لامرد)

 

همایش منطقه ای

2دیماه1389

84

عيسي اميري

و

مختار رنجبر

 

تجزيه و تحليل استراتژي توسعه صنعتي شهرستان لامرد در قالب سند چشم‌انداز 20ساله

همایش منطقه ای چشم انداز شهرستان لامرد درافق 1404 (لامرد)

 

همایش منطقه ای

2دیماه1389

85

هادي قائدي

 

تحولات جمعيتي شهرستان لامرد و سرانه ورزشي در افق 1404

همایش منطقه ای چشم انداز شهرستان لامرد درافق 1404 (لامرد)

 

همایش منطقه ای

2دیماه1389

86

ابراهيم دهقان

 

تردد امواج به جاي تردد افراد در شهر و شهرداري الکترونيک مطالعه موردي شهر لامرد

 

همایش منطقه ای چشم انداز شهرستان لامرد درافق 1404 (لامرد)

همایش منطقه ای

2دیماه1389

87

سيد محمد موسوي

 

تعيين عوامل مؤثر بر تجارت الکترونيک و اولويت بندي آن بر اساس الگويتم تصميم گيري چند شاخصه (MADM) در پالايشگاه گازپارسيان

 

همایش منطقه ای چشم انداز شهرستان لامرد درافق 1404 (لامرد)

همایش منطقه ای

2دیماه1389

88

دکتر سید احمد هاشمی

 

ضرورت وجود مديريت خلاق در سازمان ها ي شهرستان لامرد

 

همایش منطقه ای چشم انداز شهرستان لامرد درافق 1404 (لامرد)

همایش منطقه ای

2دیماه1389

89

عبدالرضا سعيدي و

خليل غلامزاده

 

تغييرات اقتصادي و مسائل اجتماعي- فرهنگي شهرستان لامرد در افق 1404

 

همایش منطقه ای چشم انداز شهرستان لامرد درافق 1404 (لامرد)

همایش منطقه ای

2دیماه1389

90

داود سلمانپور

 

تقويت وتوسعه فرهنگ ديني و مذهبي در دانشگاه

 

همایش منطقه ای چشم انداز شهرستان لامرد درافق 1404 (لامرد)

همایش منطقه ای

2دیماه1389

91

عباس الهياري ،

علي شيخي و

عفت لطفي

 

تکنيک ارزيابي متوازن،  ابزاري براي دستيابي به استراتژي سازماني با توجه به افق 1404

 

همایش منطقه ای چشم انداز شهرستان لامرد درافق 1404 (لامرد)

همایش منطقه ای

2دیماه1389

92

احمد قسمي

 

توسعه صنعتي در راستاي شناخت قابليت­ها و ايجاد صنايع وابسته در شهرستان لامرد

 

همایش منطقه ای چشم انداز شهرستان لامرد درافق 1404 (لامرد)

همایش منطقه ای

2دیماه1389

93

غفار زارعي

 

توسعه صنعتي وتغييرات فرهنگي درشهرستان لامرد

 

همایش منطقه ای چشم انداز شهرستان لامرد درافق 1404 (لامرد)

همایش منطقه ای

2دیماه1389

94

عفت لطفي

 

جايگاه اندازه گيري بهره وري در تسريع رشد و توسعه اقتصادي كشوربا نگاهي اجمالي به بهره وري در شركت پالايش گاز پارسيان

 

همایش منطقه ای چشم انداز شهرستان لامرد درافق 1404 (لامرد)

 

همایش منطقه ای

2دیماه1389

95

ايوب صفري  و

دکتر سيد مرتضي بياره

 

مقايسه­اي بين استفاده از گاز طبيعي و برق در گرمايش آب جهت مصارف خانگي و تأثير آن در اقتصاد ملي

 

همایش منطقه ای چشم انداز شهرستان لامرد درافق 1404 (لامرد)

 

همایش منطقه ای

2دیماه1389

96

دکتر سيد احمد هاشمي و

ابوذر همتي

 

چشم انداز استفاده از تفکر انتقادي در آينده علمي شهرستان لامرد

 

همایش منطقه ای چشم انداز شهرستان لامرد درافق 1404 (لامرد)

 

همایش منطقه ای

2دیماه1389

97

عباس الهياري  و

مختار رنجبر

 

راهکارهاي توسعه بهره­وري صنعت در شهرستان لامرد در افق 1404

 

همایش منطقه ای چشم انداز شهرستان لامرد درافق 1404 (لامرد)

همایش منطقه ای

2دیماه1389

98

سيد محمد موسوي

 

راهکارهاي توسعه پايدار کشاورزي  براي رسيدن به افق 1404

 

همایش منطقه ای چشم انداز شهرستان لامرد درافق 1404 (لامرد)

همایش منطقه ای

2دیماه1389

99

صالح شهابي

 

کاربرد موثر سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت در بهبود تصميم گيري مديران

 

همایش منطقه ای چشم انداز شهرستان لامرد درافق 1404 (لامرد)

همایش منطقه ای

2دیماه1389

100

صالح شهابي

 

ماليات بر ارزش افزوده و نحوه ثبت آن در دفاتر شرکت ها

 

همایش منطقه ای چشم انداز شهرستان لامرد درافق 1404 (لامرد)

همایش منطقه ای

2دیماه1389

101

مسلم زماني

 

مديريت شهري در لامرد و معضلات آن در آينده

 

همایش منطقه ای چشم انداز شهرستان لامرد درافق 1404 (لامرد)

 

همایش منطقه ای

2دیماه1389

102

مسلم زماني

 

مشارکت شهروندان و شهرداري راهي بسوي توسعه پايدار شهر لامرد

 

همایش منطقه ای چشم انداز شهرستان لامرد درافق 1404 (لامرد)

 

همایش منطقه ای

2دیماه1389

103

عبدالحمید انصاری

 

منابع آب با در نظر گرفتن پتانسيلهاي منابع آب لامرد و مهر بعنوان محور توسعه

 

همایش منطقه ای چشم انداز شهرستان لامرد درافق 1404 (لامرد)

 

همایش منطقه ای

2دیماه1389

104

عیسی امیری 

و

دکتر سيد احمد هاشمي

 

نقش دانشگاه آزاد اسلامي واحد لامرد در توسعه منابع انساني

 

همایش منطقه ای چشم انداز شهرستان لامرد درافق 1404 (لامرد)

 

همایش منطقه ای

2دیماه1389

105

عبدالجواد خليلي

 

نقش و جايگاه ICT   و دولت الکترونيک در تحقق سند چشم انداز توسعه شهرستان لامرد