Image

طرحهای پژوهشی

طرحهای پژوهشی واحد لامرد :

در مدت تاسیس  واحد لامرد از سال 1375 تا سال 1385 روند فعالیتهای پژوهشی از جمله اجرای طرحهای پژوهشی بسیار کند و به ندرت انجام می گرفت.  در سال 1385 اولین طرح پژوهشی توسط یک از اعضای هیات علمی در گروه حسابداری آغاز گردیدکه به موضوع بررسی و شناخت مشکلات موجود در دانشگاه آزاد اسلامی می پرداخت. اما به سرانجام نرسید و مجری طرح با انصراف از اجرای طرح مذکور و قطع همکاری با واحد به یکی دیگر از اعضای هیات علمی در گروه زبان و ادبیات انگلیسی  ارجاع داده شد که با جدیت و تلاش مجری جدید در سال 1386،  طرح مذکور خاتمه یافت.  در حقیقت سال 1385 نقطه  آغاز اجرا ی طرحهای پژوهشی  در این واحد است. 

در سال 1386 دومین طرح پژوهشی با موضوع مقایسه میزان بکارگیری مهارتهای مطالعه در بین دانشجویان موفق و ناموفق مقطع کارشناسی واحد لامرد توسط دکتر سید احمد هاشمی معاون آموزشی و دانشجویی و از اعضای هیات علمی واحد در گروه آموزش ابتدایی با تخصص  مدیریت و برنامه ریزی درسی  به اجرا درآمد. در حقیقت دوره پنجساله تاسیس واحد  با تحولات جدی در معاونت پژوهشی و تمایل روز افزون اعضای هیات علمی،  آمار اجرای طرحهای پژوهشی در رشته های مختلف واحد اعم از مدیریت،   حسابداری،  مهندسی شیمی،  مکانیک ، کامپیوتر،  تربیت بدنی و معارف اسلامی و سایر رشته ها به طور فزاینده ای افزایش یافت.  در ادامه به ذکر مشخصات طرحهای پژوهشی به تفکیک اشاره می گردد.

طرحهای پژوهشی :

 

ردیف

گروه آموزشی

عنوان طرح

مجری

مدت زمان/ ماه

تاریخ شروع و خاتمه

مرجع تصویب طرح

وضعیت فعلی طرح

1

زبان انگلیسی

بررسی و  شناخت مشکلات موجود در دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد

ابراهیم صفایی 

6

1/3/86-1/9/86

شورای پژوهشی منطقه یک

 

 

خاتمه یافته

2

ادبیات فارسی

بررسی گویش و ادبیات عامیانه مردم لامرد

عبدالرضا سعیدی

6

26/12/87-26/6/88

شورای پژوهشی منطقه یک

خاتمه یافته

3

تربیت بدنی

رابطه توازن هوازی،  توانایی تکرار فعالیت های سرعتی و چابکی در دانشجویان مرد و زن ورزشکار و غیرورزشکار

هادی قائدی

8

13/8/88-13/4/89

شورای پژوهشی منطقه یک

خاتمه یافته

4

تربیت بدنی

تأثیر مکمل های کربو هیدرات و کربوهیدرات پروتئین بر تغییرات شاخص عملکردی،  متابولیکی،  هورمونی،  آسیب عضلانی و ایمنی طی فعالیتهای تناوبی شدید بازیکنان فوتبال

هادی قائدی

7

25/6/89 - 25/1/90

شورای پژوهشی منطقه یک

در حال اجرا

 

 

 

 

 

5

فیزیک

ساخت و بررسي لايه هاي نازك اكسيد تنگستن

یعقوب نعیمی

12

5/5/89 - 5/5/90

شورای پژوهشی واحد لامرد

خاتمه یافته

6

شیمی کاربردی

ساخت یک سنسور الکتروشیمیایی با استفاده از نانوذرات نیکل هگزاسیانوفرات و نانو لوله های کربنی چند دیواره و استفاده از آن جهت اندازه گیری آمونیاک

دکتر ابوذر طاهری

9

25/5/89 - 25/2/90

شورای پژوهشی منطقه یک

خاتمه یافته

7

مهندسی مکانیک

موقعیت تعادلی یک ذره در جریان برشی ساده در حضور نیروی جاذبه

دکتر سید مرتضی بیاره

6

5/10/89 - 5/4/90

شورای پژوهشی واحد لامرد

خاتمه یافته

8

مهندسی مکانیک

بررسی عددی تأثیر تغییرات چگالی بر مهاجرت یک ذره کروی در جریان کوئت

دکتر سیدمرتضی بیاره

6

17/1/89-17/7/89

شورای پژوهشی واحد لامرد

خاتمه یافته

9

مدیریت بازرگانی

بررسی نقش مدیریت کیفیت جامع در دستیابی به معیارهای تولید در کلاس جهانی (مطالعه موردی شرکت پالایش گاز پارسیان)

عبدالجواد خلیلی

6

8/6/89 - 8/12/89

شورای پژوهشی واحد لامرد

خاتمه یافته

10

معارف و الهیات

بررسی آیات ولایت در قرآن  از دیدگاه شیعه و اهل سنت

اصغر آزاد

12

30/5/89 - 30/5/90

شورای پژوهشی واحد لامرد

خاتمه یافته

11

علوم تربیتی

بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد

دکتر سید احمد هاشمی

9

18/1/90 - 18/9/90

شورای پژوهشی منطقه یک

خاتمه یافته

12

علوم تربیتی

ارزیابی بيروني و درونی کیفیت دانشگاههاي آزاد اسلامی منطقه يك به منظور ارایه الگویی جهت بهبود کیفیت این دانشگاهها

دکتر سید احمد هاشمی

9

31/1/90 -31/10/90

سازمان مرکزی

خاتمه یافته

13

علوم تربیتی

طرح تدوین برنامه استراتژیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد

دکتر سید احمد هاشمی

6

24/6/88-24/12/88

شورای پژوهشی منطقه یک

خاتمه یافته

 

 

 

14

علوم تربیتی

مقایسه میزان بکارگیری مهارتهای مطالعه در بین دانشجویان موفق و ناموفق مقطع کارشناسی واحد لامرد در سال86

دکتر سید احمد هاشمی

8

28/4/86-28/12/86

شورای پژوهشی منطقه یک

خاتمه یافته

15

علوم تربیتی

بررسی میزان آگاهی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد از مؤلفه های اساسی برنامه ریزی درسی و ارایه الگویی پیشنهادی جهت تدوین برنامه درسی

دکتر سیداحمد هاشمی

12

1/2/89-1/2/90

شورای پژوهشی منطقه یک

خاتمه یافته

16

پتروشیمی

بررسی کیفیت و هیدروژئوشیمی آبخوان دشت گله دار

عبدالحمید انصاری

15

17/1/90 - 17/4/91

شورای پژوهشی منطقه یک

در حال اجرا

17

کامپیوتر

ارایه یک مدل فازی مبتنی بر فرهنگ برای عاملهای خریدار هوشمند در بازارهای الکترونیکی

جعفر پرتابیان

9

21/2/90 - 21/11/90

شورای پژوهشی واحد لامرد

در حال اجرا

18

آمار و ریاضی

رباست سازی روش کمترین مربعات خطای براورد پارامترهای مدل واریانس در مدلهای غیر خطی با واریانس نامتجانس

حسین ریاض الشمس

6

22/2/90 تا 22/8/90

شورای پژوهشی واحد لامرد

خاتمه یافته

19

مدیریت بازرگانی

بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان  (مطالعه موردی: بانکهای دولتی شهرستان لامرد)

علی اصغر ماشین چی

6

14/1/90 تا 14/7/90

شورای پژوهشی واحد لامرد

در حال اجرا

20

زبان و ادبیات انگلیسی

بررسی پسااستعماری رمانهای منتخب رمان نویسان هندی، کانادایی بااصالت زرتشتی و ایرانی

داریوش حیاتی

5

16/3/90-16/8/90

شورای پژوهشی واحد لامرد

خاتمه یافته

21

معارف اسلامی

بررسی تحلیلی مفهوم بصیرت در قرآن و نهج البلاغه

اصغر آزاد

12

30/6/90-30/6/91

شورای پژوهشی واحد لامرد

خاتمه یافته

22

مدیریت بازرگانی 

بررسی ارتباط عوامل انسانی با میزان اجرای دولت الکترونیک در سازمانها و ادارات دولتی شهرستان لامرد

دکتر مختار رنجبر

6

30/4/90-30/10/90

شورای پژوهشی واحد لامرد

خاتمه یافته

 

 

23

حسابداری

ارزیابی عملکرد بانکهای دولتی شهرستان لامرد بر اساس رویکرد کارت ارزیابی متوازن (BSC)

عباس الهیاری

6

30/4/90-30/10/90

شورای پژوهشی واحد لامرد

در حال اجراء

24

مهندسی شیمی

بررسی اثر اندازه قطره،  موجودی فاز پراکنده و اختلاط محوری در انتقال جرم در برج استخراج مایع- مایع از نوع ضربه­ای پرشده

ایوب صفری

7

26/6/90- 26/1/91

شورای پژوهشی واحد لامرد

خاتمه یافته

 

25

مهندسی مکانیک

بررسی عددی تأثير نسبت ويسکوزيته و اندازه بر حرکت يک قطره شکل پذير در جريان پواسل

دکتر سید مرتضی بیاره

6

25/6/90- 90/12/25

شورای پژوهشی واحد لامرد

خاتمه یافته

 

26

مدیریت بازرگانی 

بررسی رابطه جو ایمنی با اخلاق سازمانی و تعهد سازمانی (مطالعه موردی پالایشگاه گاز پارسیان)

عبدالجواد خلیلی

8

30/2/90 -90/10/30

شورای پژوهشی واحد لامرد

خاتمه یافته

 

27

مدیریت آموزشی

بررسی وصعیت سواد اطلاعاتی اعضای هیأت علمی منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی به منظور ارائه راهکارهای پیشنهادی جهت بهبود این مهارت

 

دکتر سید احمد هاشمی

 

9

91/1/30

-

91/10/30

 

سازمان مرکزی

در حال اجرا

28

شیمی

نشاندن نانوذرات پلاتین بر روی سیلیکای متخلخل و بررسی اثر آن در کاهش ترکیببات گوگردی از بنزین در حد مقادیر ناچیز

 

دکتر قاسم راهپیما

 

9

91/4/14

-

92/1/14

 

منطقه یک

در حال اجرا

29

مدیریت بازرگانی

بررسی تأثیر ادراکات مشتریان در پذیرش و استفاده از همراه بانک (مطالعه موردی: بانک‌های موجود در شهرستانهای لامرد و مهر

 

عبدالجواد خلیلی

 

6

91/7/20

-

92/1/20

 

شورای پژوهشی واحد لامرد

در حال اجرا